ACECLOFENAC(100MG) TABLET
ACECLOFENAC(100MG) AND PARACETAMOL(325MG) TABLETS
ACECLOFENAC(100MG),PARACETAMOL(500MG) AND SERRATIOPEPTIDASE(15MG)
ACECLOFENAC(100MG) ,PARACETAMOL(325MG) AND CHLOROXAZONE(250MG)
ACECLOFENAC-100,PARACETAMOL-500MG AND SERRATIOPEPTIDASE-10MG
ACECLOFENAC-100MG AND THIOCOLCHICOSIDE-40MG
DICLOFENAC SODIUM -50MG AND PARACETAMOL -325MG TABLETS
DICLOFENAC SODIUM(50MG) ,PARACETAMOL(325MG) AND
SERRATIOPEPTIDASE(10MG)
DICLOFENAC POTASSIUM-50MG AND SERRATIOPEPTIDASE -10MG TABLETS
DICLOFENAC(50MG) ,PARACETAMOL(325MG) AND CHLOROXAZONE(250MG) TABLET
ETORICOXIB (90MG) TABLETS
ETORICOXIB-120MG TABLETS
ETORICOXIB(60MG) AND THIOCOLCHICOSIDE(4MG) TABLET
ETORICOXIB(60MG) AND PARACETAMOL(325MG) TABLET
MONTELUKAST SODIUM(10MG) AND LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE(5MG)
LEVOCETIRIZINE DIHCL(2.5MG) AND MONTELUKAST SODIUM (4MG) TABLET
PANTOPRAZOLE SODIUM (40MG) AND DOMPERIDONE-10MG TABLET
PANTOPRAZOLE SODIUM (40MG)TABLET
PARACETAMOL(325MG),PHENYLEPHRINE HCL(5MG) AND CETIRIZINE HCL(5MG)
HYDROXYZINE HCL(25MG) TABLET
MEFENAMIC ACID(250MG) AND DROTAVERINE HCL(80MG) TABLET
TRAMADOL HCL(37.5MG) AND ACETAMINOPHEN (325MG) TABLET
DICYCLOMINE(20MG) AND PARACETAMOL(325 MG) TABLET
DROTAVERINE HCL(80MG) TABLET
DICYLOMINE HCL(10MG) AND MEFENAMIC ACID(250MG) TABLET
RABEPRAZOLE(20MG) TABLET
RANITIDINE HCL(150MG) TABLET
DICYCLOMINE HCL(20MG) TABLET
ASPIRIN(150MG) TABLET
PARACETAMOL(500 MG) TABLET
CETIRIZINE -10MG TABLETS
FOLIC ACID TABLETS-5MG
FEXOFENADINE HCL(120MG) TABLET
LEVOCETIRIZINE(5MG) TABLET
METFORMIN(500MG) TABLET
METFORMIN(500MG) SR TABLET
METFORMIN HCL ER(500MG) +GLIMIPRIDE(1MG) TABLET
METFORMIN HCL ER(500MG) +GLIMIPRIDE(2MG) TABLET
METFORMIN HCL ER(1000MG) +GLIMIPRIDE(1MG) TABLET
METFORMIN HCL ER(1000MG) +GLIMIPRIDE(2MG) TABLET
METFORMIN HCL ER(1000MG) +GLIMIPRIDE(3MG) TABLET
METFORMIN HCL ER(1000MG) +GLIMIPRIDE(4MG) TABLET
METFORMIN HCL SR (850MG) TABLET
METFORMIN(1000MG) SR TABLET
VOGLIBOSE(0.3MG) AND METFORMIN HCL(500MG) SR TABLET
VOGLIBOSE(0.2MG) AND METFORMIN HCL(500MG) SR TABLET
GLICAZIDE(80MG) AND METFORMIN HCL(500MG) SR TABLET
PIOGLITAZONE HCL(15MG) AND METFORMIN-HCL (500MG) ER TABLET
GLIPIZIDE(5MG) AND METFORMIN HCL(500MG) TABLET
GLICAZIDE(80MG) AND METFORMIN HCL-500MG
PIOGLITAZONE HCL TABLETS(7.5MG) TABLET
PIOGLITAZONE HCLTABLETS -15MG
PIOGLITAZONE HCLTABLETS -30MG
GLIBENCLAMIDE (5MG) TABLET
GLICAZIDE(60MG) TABLET
GLICAZIDE-80MG TABLETS
GLIMEPIRIDE (3MG) TABLET
GLIMEPIRIDE(4MG) TABLET
VOGLIBOSE MOUTH DISSOLVING (0.2MG) TABLET
VOGLIBOSE MOUTH DISSOLVING(0.3MG) TABLET
GLIMEPIRIDE (1MG) TABLET
GLIMEPIRIDE(2MG) TABLET
ROSUVASTATIN CALCIUM(5MG) TABLET
ROSUVASTATIN CALCIUM(10MG) TABLET
ROSUVASTATIN CALCIUM(20MG) TABLET
ROSUVASTATIN CALCIUM(40MG) TABLET
ROSUVASTATIN CALCIUM(80MG) TABLET
ROSUVASTATIN (10MG) AND FENOFIBRATE(145MG) MICRONISED TABLET
ROSUVASTATIN(10MG) AND FENOFIBRATE(160MG) TABLET
ATORVASTATIN (10MG) AND FENOFIBRATE(160MG)TABLET
ATORVASTATIN (5MG) TABLET
ATORVASTATIN -10MG TABLETS
ATOVASTATIN-20MG TABLETS
ATORVASTATIN(40MG) TABLET
AMLODIPINE BESYLATE- 2.5MG
AMLODIPINE BESYLATE-5MG TABLETS
AMLODIPINE BESYLATE (5MG) AND ATENOLOL(50MG) TABLET
AMLODIPINE BESYLATE(5MG) AND LOSARTAN POTASSIUM (50MG) TABLET
AMLODIPINE BESYLATE(5MG) AND TELMISARTAN(40MG) TABLET
AMLODIPINE BESYLATE(5MG) AND RAMIPRIL(2.5MG)TABLET
AMLODIPINE BESYLATE(5MG) AND LISINOPRIL(5MG) TABLET
AMLODIPINE BESYLATE(5MG) AND OLMESARTAN MEDOXOMIL (20MG) TABLET
BISOPROLOL FUMARATE(2.5MG) TABLET
BISOPROLOL FUMARATE(5MG) TABLET
CLINIDIPINE(5MG) TABLET
CLINIDIPINE(10MG) TABLET
CARVEDILOL(12.5MG) TABLET
CARVEDILOL(3.125MG) TABLET
CARVEDILOL(6.25MG) TABLET
CLOPIDOGREL(75 MG) TABLET
HYDROCHLORTHIAZIDE(12.5MG) TABLET
HYDROCHLORTHIAZIDE(25MG) TABLET
TELMISARTAN(40MG) AND HYDROCHLORTHIAZIDE(12.5MG) TABLET
LOSARTAN POTASSIUM(50MG) AND HYDROCHLORTHIAZIDE(12.5MG) TABLET
OLMESARTAN MEDOXOMIL(20MG) AND HYDRCHLORTHIAZIDE-12.5MG TABLET
OLMESARTAN MEDOXOMIL(40MG) AND HYDRCHLORTHIAZIDE-12.5MG TABLET
RAMIPRIL(2.5MG) AND HYDROCHLORTHIAZIDE(12.5MG)TABLET
ATENOLOL(50MG) TABLET
LOSARTAN POTASSIUM (25MG)TABLETS
LOSARTAN POTASSIUM (50MG)TABLETS
RAMIPRIL(2.5MG) TABLET
RAMIPRIL(5MG) TABLET
RAMIPRIL TABLETS IP (10MG) TABLET
METOPROLO SUCCINATE(25) ER TABLET
METOPROLOL SUCCINATE SR TABLETS(50MG)
TELMISARTAN (40MG) AND METOPROLOL SUCCINATE(50MG) TABLET
TEMISARTAN(20MG) TABLET
TEMISARTAN(40MG) TABLET
TEMISARTAN(80MG) TABLET
TORSEMIDE(10MG) TABLET
TORSEMIDE(20MG) TABLET
LISINOPRIL(2.5MG) TABLET
LISINOPRIL(5MG) TABLET
OLMESARTAN MEDOXOMIL(20MG) TABLET
OLMESARTAN MEDOXOMIL(40MG) TABLET
NEBIVOLOL HCL TABLETS(5MG)
NIFEDIPINE SR TABLETS(20MG)
VALSARTAN TABLETS (80MG)
AZITHROMYCIN(250MG) TABLET
ASITHROMYCIN(500MG) TABLET
OFLOXACIN(200MG) TABLET
OFLOXACIN(200MG) AND ORNIDAZOLE(500MG) TABLET
LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE (250MG) TABLET
LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE (500MG) TABLET
CIPROFLOXACIN HCL(250MG) TABLET
CIPROFLOXACIN HCL(500MG) TABLET
LINEZOLID(600MG) TABLET
IVERMECTIN (6MG) AND ALBENDAZOLE(400MG) TABLET
ALBENDAZOLE (400MG) TABLET
ROXITHROMYCIN(150MG) TABLET
KETOCONAZOLE(200MG) TABLET
CIPROFLOAXCIN(500MG) AND TINDAZOLE(600MG) TABLET
PREGABALIN(75MG) AND MEHTYLCOBALAMIN(1500MCG) TABLET
CLONAZEPAM(0.25MG) TABLET
CLONAZEPAM(0.5MG) TABLET
CLONAZEPAM(1MG) TABLET
CLONAZEPAM(2MG) TABLET
DIAZEPAM(2MG) TABLET
DIAZEPAM(5MG) TABLET
DIAZEPAM(10MG) TABLET
ZOLPIDEM TARTRATE(10MG) TABLET
METHYLCOBALAMIN(500MCG) AND GABAPENTIN(300MG)TABLET
CARBIDOPA(10MG) AND LEVODOPA(100MG) TABLET
AMITRIPTYLYLINE HCL-12.5MG AND CHLORDIAEPOXIDE TABLETS-5MG TABLETS
LEVETIRACETAMIN(500MG) TABLET
PIRACETAM(800MG) ENTERIC COATED TABLET
ALPRAZOLAM(0.25MG) TABLET
ALPRAZOLAM(0.5MG) TABLET
ALPRAZOLAM(1MG) TABLET
CITICHOLINE(500MG) TABLET
CITICHOLINE(500MG) AND PIRACETAM(800MG) TABLET
PRASUGREL HYDROCHLORIDE (10MG) TABLET
FEBUXOSTAT TABLETS(40MG) TABLET
FEBUXOSTAT TABLETS (80MG) TABLET
DEFLAZACORT (30MG) TABLET
TRYPSIN(48MG),BROMELAIN(90MG) AND RUTOSIDE TRIHYDRATE(100MG) TABLET
DEFLAZACORT-6MG TABLET
SILDENAFIL CITRATE(100MG) TABLET
DEXAMETHASONE(0.5MG) TABLET
SILDENAFIL CITRATE(25MG) TABLET
SILDENAFIL CITRATE(50MG) TABLET
ACYCLOVIR (200MG) TABLET
ACYCLOVIR (400MG) TABLET
TRYPSIN(96MG),BROMELAIN(180MG) AND RUTOSIDE(200MG) TABLET
ALPRAZOLAM(0.5MG) TABLET
ALPRAZOLAM(1MG) TABLET
OMEPRAZOLE(20MG) CAPSULE
OMEPRAZOLE -20MG AND DOMPERIDONE-10MG CAPSULE
RABEPRAZOLE (20MG) AND LEVOSULPIRIDE(75MG) CAPSULE
RABEPRAZOLE SODIUM (20MG) AND DOMPERIDONE-30MG CAPSULE
PANTOPRAZOLE SODIUM(40MG) AND DOMPERIDONE-30MG CAPSULE
ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM (40MG) AND DOMPERIDONE(30MG) CAPSULE
ITRACONAZOLE(100MG) CAPSULE
ITRACONAZOLE(200MG) CAPSULE
FLUCONAZOLE(150MG) CAPSULE
PREGABALIN(75MG) AND METHYLCOBALMIN(750MCG) CAPSULE
DIPHENHYDRAMINE CAPSULE(25MG)
TRAMADOL(50MG) CAPSULE
LOPERAMIDE(2MG) CAPSULE
PIROXICAM CAPSULE(20MG) CAPSULE
CELECOXIB CAPSULE(100MG)
CHLORAMPHENICOL CAPSULES(250MG)
TETRACYCLINE CAPSULE(250MG)
DOXYCYCINE CAPSULE(100MG )CAPSULE
ALPHA LIPOIC ACID(100MG),METHYLCOBALMIN(1500MCG),PYRIDOXINE
HCL(3MG),FOLIC ACID(1.5MG),THIAMINE MONONITRATE(10MG) CAPSULE
FERROUS ASCORBATE-100MG,FOLIC ACID-1.5MG AND ZINC SULPHATE TABLETS-
ALPHA LIPOIC ACID(100MG),METHYLCOBALMIN(1500MCG),PYRIDOXINE
HCL(3MG),FOLIC ACID(1.5MG),THIAMINE MONONITRATE(10MG) TABLET
ALPHA LIPOIC ACID(100MG),METHYLCOBALMIN(1500MCG),PYRIDOXINE
HCL(3MG),FOLIC ACID(1.5MG),THIAMINE MONONITRATE(10MG) CAPSULE
FERROUS ASCORBATE-100MG,FOLIC ACID-1.5MG AND ZINC SULPHATE TABLETS-
ALPHA LIPOIC ACID(100MG),METHYLCOBALMIN(1500MCG),PYRIDOXINE
HCL(3MG),FOLIC ACID(1.5MG),THIAMINE MONONITRATE(10MG) TABLET
ALPHA LIPOIC ACID(100MG),METHYLCOBALMIN(1500MCG),PYRIDOXINE
HCL(3MG),FOLIC ACID(1.5MG),THIAMINE MONONITRATE(10MG) CAPSULE
FERROUS ASCORBATE-100MG,FOLIC ACID-1.5MG AND ZINC SULPHATE TABLETS-
ALPHA LIPOIC ACID(100MG),METHYLCOBALMIN(1500MCG),PYRIDOXINE
HCL(3MG),FOLIC ACID(1.5MG),THIAMINE MONONITRATE(10MG) TABLET
ALPHA LIPOIC ACID(100MG),METHYLCOBALMIN(1500MCG),PYRIDOXINE
HCL(3MG),FOLIC ACID(1.5MG),THIAMINE MONONITRATE(10MG) CAPSULE
FERROUS ASCORBATE-100MG,FOLIC ACID-1.5MG AND ZINC SULPHATE TABLETS-
ALPHA LIPOIC ACID(100MG),METHYLCOBALMIN(1500MCG),PYRIDOXINE
HCL(3MG),FOLIC ACID(1.5MG),THIAMINE MONONITRATE(10MG) TABLET
ALPHA LIPOIC ACID(100MG),METHYLCOBALMIN(1500MCG),PYRIDOXINE
HCL(3MG),FOLIC ACID(1.5MG),THIAMINE MONONITRATE(10MG) CAPSULE
FERROUS ASCORBATE-100MG,FOLIC ACID-1.5MG AND ZINC SULPHATE TABLETS-
ALPHA LIPOIC ACID(100MG),METHYLCOBALMIN(1500MCG),PYRIDOXINE
HCL(3MG),FOLIC ACID(1.5MG),THIAMINE MONONITRATE(10MG) TABLET
ALPHA LIPOIC ACID(100MG),METHYLCOBALMIN(1500MCG),PYRIDOXINE
HCL(3MG),FOLIC ACID(1.5MG),THIAMINE MONONITRATE(10MG) CAPSULE
FERROUS ASCORBATE-100MG,FOLIC ACID-1.5MG AND ZINC SULPHATE TABLETS-
ALPHA LIPOIC ACID(100MG),METHYLCOBALMIN(1500MCG),PYRIDOXINE
HCL(3MG),FOLIC ACID(1.5MG),THIAMINE MONONITRATE(10MG) TABLET
AMBOROXOL HCL(15MG),TERBUTALINE SULPHATE(1.25MG),GAUIPHENESIN(50MG)
AND MENTHOL(2.5MG) SYRUP
AMBROXOL HCL (15MG),TERBUTALINE SULPHATE (1.25MG) ,GAUPHENESIN(50MG)
AND MENTHOL(1MG) SYRUP
AMBROXOL HCL(15MG) ,TERBUTALINE SULPHATE (1.25MG) AND
GUAIPHENESIN(50MG) AND MENTHOL(0.5MG) SYRUP
AMBROXOL-15MG,TERBUTALINE-1.5MG AND GAUIPHENESIN -50MG AND MENTHOL-
1MG SYRUP
AMBROXOL HCL(30MG) ,LEVOSALBUTAMOL(1MG) AND GUAIPHENESIN(50MG)
DEXTROMETHORPHAN(10MG),CHLORPHENIRAMINE MALEATE(2MG) AND
PHENYLEPHRINE HCL(5MG) SYRUP
DEXTROMETHORPHAN-15,CHLORPHENIRAMINE-2MG AND PHENYLEPHRINE-5MG
PHENYLEPHRINE HCL(5MG) AND CHLORPHENIRAMINE MALEATE(2MG) SYRUP
PHENYLEPHRINE HCL(5MG) ,PARACETAMOL(250MG) AND CHLORPHENIRAMINE
MALEATE(2MG) SYRUP
BROMHEXINE HCL(4MG) ,TERBUTALINE SULPHATE(1.25MG),GUAIPHENESIN(50MG)
AND MENTHOL(2.5MG)
BROMHEXINE(2MG),TERBUTALINE SULPHATE(1.25MG),GAUIPHENESIN(50MG) AND
MENTHOL-(5MG) SYRUP
PARACETAMOL(125MG),CETIRIZINE(2.5MG) AND PHENYLEPHRINE(2.5MG) SYRUP
PARACETAMOL(125MG) ,CPM(1MG) AND PHENYLEPHRINE HCL(2.5M SUSPENSION
ALUMINIUM HYDROXIDE(250MG),MAGNESIUM HYDROXIDE(250MG) AND
SIMETHICONE(50MG)
ALUMINIUM HYDROXIDE(290MG),MAGNESIUM HYDROXIDE(98MG) AND
OXETACAINE(10MG) SUSPENSION
ALUMINIUM HYDROXIDE(400MG) ,MAGNESIUM HYDROXIDE(400MG) AND
SIMETHICONE(50MG) SUSPENSION
LACTULOSE SOLUTION(10GM/15ML)
DIPHENHYDRAMINE(14.08MG),AMMONIUM CHLORIDE(138MG),SODIUM
CITRATE(57.03MG) AND MENTHOL(1.14MG)
CYPROHEPTADINE HCL(2MG) AND TRICHOLINE CITRATE SOLUTION
LIQUID PARAFFIN (3.75ML) AND MILK OF MAGNESIA (11.25ML) FOR 15ML
SUSPENSION
CODEINE PHOSPHATE(10MG) AND TRIPOLIDONE (1.25MG) SYRUP
BROMHEXINE(4MG) SYRUP
ACYCLOVIR ORAL(400MG) SUSPENSION
ALBEDAZOLE(200MG) SUSPENSION
PARACETAMOL(250MG) SUSPENSION
PARACETAMOL(125MG) SUSPENSION
MEFENAMIC(50MG) AND PARACETAMOL(125MG) SUSPENSION
ACECLOFENAC(50MG) AND PARACETAMOL(125MG) SUSPENSION
MAGALDRATE-400MG AND SIMETHICONE-20MG SUSPENSION
LEVOCETIRIZINE(2.5MG) AND MONTELUKAST(4MG) SUSPENSION
ONDANSETRON HCL(2MG) SUSPENSION
OFLOXACIN -50MG AND ORNIDAOLE SUSPENSION -125MG
AZITHROMYCIN ORAL SUSPENSION-200MG
AMBOROXOL HCL(15MG),TERBUTALINE SULPHATE(1.25MG),GAUIPHENESIN(50MG)
AND MENTHOL(2.5MG) SYRUP
AMBROXOL HCL (15MG),TERBUTALINE SULPHATE (1.25MG) ,GAUPHENESIN(50MG)
AND MENTHOL(1MG) SYRUP
AMBROXOL HCL(15MG) ,TERBUTALINE SULPHATE (1.25MG) AND
GUAIPHENESIN(50MG) AND MENTHOL(0.5MG) SYRUP
AMBROXOL-15MG,TERBUTALINE-1.5MG AND GAUIPHENESIN -50MG AND MENTHOL-
1MG SYRUP
AMBROXOL HCL(30MG) ,LEVOSALBUTAMOL(1MG) AND GUAIPHENESIN(50MG)
DEXTROMETHORPHAN(10MG),CHLORPHENIRAMINE MALEATE(2MG) AND
PHENYLEPHRINE HCL(5MG) SYRUP
DEXTROMETHORPHAN-15,CHLORPHENIRAMINE-2MG AND PHENYLEPHRINE-5MG
PHENYLEPHRINE HCL(5MG) AND CHLORPHENIRAMINE MALEATE(2MG) SYRUP
PHENYLEPHRINE HCL(5MG) ,PARACETAMOL(250MG) AND CHLORPHENIRAMINE
MALEATE(2MG) SYRUP
BROMHEXINE HCL(4MG) ,TERBUTALINE SULPHATE(1.25MG),GUAIPHENESIN(50MG)
AND MENTHOL(2.5MG)
BROMHEXINE(2MG),TERBUTALINE SULPHATE(1.25MG),GAUIPHENESIN(50MG) AND
MENTHOL-(5MG) SYRUP
PARACETAMOL(125MG),CETIRIZINE(2.5MG) AND PHENYLEPHRINE(2.5MG) SYRUP
PARACETAMOL(125MG) ,CPM(1MG) AND PHENYLEPHRINE HCL(2.5M SUSPENSION
ALUMINIUM HYDROXIDE(250MG),MAGNESIUM HYDROXIDE(250MG) AND
SIMETHICONE(50MG)
ALUMINIUM HYDROXIDE(290MG),MAGNESIUM HYDROXIDE(98MG) AND
OXETACAINE(10MG) SUSPENSION
ALUMINIUM HYDROXIDE(400MG) ,MAGNESIUM HYDROXIDE(400MG) AND
SIMETHICONE(50MG) SUSPENSION
LACTULOSE SOLUTION(10GM/15ML)
DIPHENHYDRAMINE(14.08MG),AMMONIUM CHLORIDE(138MG),SODIUM
CITRATE(57.03MG) AND MENTHOL(1.14MG)
CYPROHEPTADINE HCL(2MG) AND TRICHOLINE CITRATE SOLUTION
LIQUID PARAFFIN (3.75ML) AND MILK OF MAGNESIA (11.25ML) FOR 15ML
SUSPENSION
CODEINE PHOSPHATE(10MG) AND TRIPOLIDONE (1.25MG) SYRUP
BROMHEXINE(4MG) SYRUP
ACYCLOVIR ORAL(400MG) SUSPENSION
ALBEDAZOLE(200MG) SUSPENSION
PARACETAMOL(250MG) SUSPENSION
PARACETAMOL(125MG) SUSPENSION
MEFENAMIC(50MG) AND PARACETAMOL(125MG) SUSPENSION
ACECLOFENAC(50MG) AND PARACETAMOL(125MG) SUSPENSION
MAGALDRATE-400MG AND SIMETHICONE-20MG SUSPENSION
LEVOCETIRIZINE(2.5MG) AND MONTELUKAST(4MG) SUSPENSION
ONDANSETRON HCL(2MG) SUSPENSION
OFLOXACIN -50MG AND ORNIDAOLE SUSPENSION -125MG
AZITHROMYCIN ORAL SUSPENSION-200MG
SODIUM CHLORIDE -2.6GM,POTASSIUM CHLORIDE-1.50GM,SODIUM CITRATE - 2.90GM,DEXTROSE ANHYDROUS -13.5GM
FERROUS ASCORBATE(100MG) ,FOLIC ACID(1.5MG) AND ZINC SULPHATE
TABLETS(22.8MG) TABLET
B-COMPLEX (VITB1(10MG),VITB2(5MG),VITB6(3MG),VITB12(15MCG),CALCIUM PANTOTHENATE(12.5MG),NICOTINAMIDE
ACECLOFENAC-100MG TABLETS
ACECLOFENAC-100 AND PARACETAMOL-325MG TABLETS
MONTELUKAST-5MG TABLETS
MONTELUKAST-10MG TABLETS
MONTELUKAST -10MG AND LEVOCETIRIINE-5MG TABLETS
ESCITALOPRAM TABLETS USP-5MG
ESCITALOPRAM TABLETS USP-10MG
ROSUVASTATIN-5MG TABLETS
ROSUVASTATIN -10MG TABLETS
ORNIDAOLE-500MG TABLETS
GLICAIDE MR -60MG AND METFORMIN HCL ER-500MG TABLETS
GLICAIDE MR -30MG AND METFORMIN HCL ER-500MG TABLETS
TELMISARTAN -40MG AND AMLODIPINE -5MG TABLETS
METOPROLOL SUCCINATE ER TABELTS-25MG
METOPROLOL SUCCINATE ER TABELTS-50MG
OFLOXACIN -200MG AND ORNDIAOLE-500MG
DESLORATIDINE-5MG TABLETS
PANTOPRAOLE-20MG TABLETS
PANTOPRAOLE-40MG TABLETS
TELMISARTAN -20MG TABLETS
TELMISARTAN -40MG TABLETS
TELMISARTAN-40MG AND HYDROCHLORTHIAIDE-12.5MG
METOPROLO SUCCINATE-ER TABLETS -12.5MG
NIFEDIPINE ER TABLETS -30MG
ASITHROMYCIN TABLETS -500MG
ROXITHROMYCIN TABLETS -150MG
ONDANSETRON HCL ORAL SOLUTION -2MG
RISPERIDONE TABLETS-2MG
FEXOFENADINE HCL-120MG TABLETS
GLICAIDE -80MG TABLETS
GLIMPIRIDE-1MG TABLETS
GLIMPIRIDE-2MG TABLETS
KETOCONAOLE-200MG TABLETS
LEVOCETIRIINE-5MG TABLETS
LEVOFLOAXACIN-250MG
LEVOFLOAXACIN-500MG
ASITHROMYCIN TABLETS-250MG
ASITHROMYCIN TABLETS-500MG
FOLIC ACID TABLETS-5MG
CIPROFLOXACIN-500MG TABLETS
DEXAMETHASONE-0.5MG
DICYCLOMINE HCL-20MG TABLETS
CLOPIDOGREL TABLETS 75 MG TABLETS
ALPRAOLAM -0.25MG TABLETS
ALPRAOLAM -0.5MG TABLETS
ALPRAOLAM -1MG TABLETS
ACYCLOVIR TABLETS-200MG
ACYCLOVIR TABLETS-400MG
CETIRIINE -10MG TABLETS
CIPROFLOXACIN-250MG TABLETS
CHLORPROMAINE TABLETS-100MG
HALOPERIDOL TABLETS-5MG
CARBIDOPA-10MG AND LEVODOPA -100MG
CARBIDOPA-25MG AND LEVODOPA -250MG
ALUMINIUM HYDROXIDE(250MG),MAGNESIUM HYDROXIDE(250MG) AND SIMETHICONE(50MG) SUSPENSION
ZINC SULPHATE SYRUP-10MG
ORAL SACHET
PREGABALIN CAPSULE-75MG
Artemether injection 20 mg/ml
Artemether injection 40 mg/ml
Artemether injection 80 mg/ml
Combi pack of pantoprazole injection 40 mg and 10 ml sodium chloride
Diclofenac sodium injection 25 mg/ ml
Gentamicin injection USP 80 mg/ 2 ml
Lincomycin injection USP 600 mg/2 ml
Metoclopramide injection 10 mg/2 ml
Omeprazole injection 40 mg & sterile water for injection BP 10 ml_combi pack
Pyridoxine hydrochloride 100 mg/2 ml
Ranitidine injection USP 50 mg / 2 ml
ESCITALOPRAM TABLETS USP-10MG
ROSUVASTATIN-5MG TABLETS
ROSUVASTATIN -10MG TABLETS
ORNIDAOLE-500MG TABLETS
GLICAIDE MR -60MG AND METFORMIN HCL ER-500MG TABLETS
GLICAIDE MR -30MG AND METFORMIN HCL ER-500MG TABLETS
TELMISARTAN -40MG AND AMLODIPINE -5MG TABLETS
METOPROLOL SUCCINATE ER TABELTS-25MG
METOPROLOL SUCCINATE ER TABELTS-50MG
OFLOXACIN -200MG AND ORNDIAOLE-500MG
DESLORATIDINE-5MG TABLETS
PANTOPRAOLE-20MG TABLETS
PANTOPRAOLE-40MG TABLETS
TELMISARTAN -20MG TABLETS
TELMISARTAN -40MG TABLETS
TELMISARTAN-40MG AND HYDROCHLORTHIAIDE-12.5MG
METOPROLO SUCCINATE-ER TABLETS -12.5MG
NIFEDIPINE ER TABLETS -30MG
ASITHROMYCIN TABLETS -500MG
ROXITHROMYCIN TABLETS -150MG
ONDANSETRON HCL ORAL SOLUTION -2MG
RISPERIDONE TABLETS-2MG
FEXOFENADINE HCL-120MG TABLETS
GLICAIDE -80MG TABLETS
GLIMPIRIDE-1MG TABLETS
GLIMPIRIDE-2MG TABLETS
KETOCONAOLE-200MG TABLETS
LEVOCETIRIINE-5MG TABLETS
LEVOFLOAXACIN-250MG
LEVOFLOAXACIN-500MG
ASITHROMYCIN TABLETS-250MG
ASITHROMYCIN TABLETS-500MG
FOLIC ACID TABLETS-5MG
CIPROFLOXACIN-500MG TABLETS
DEXAMETHASONE-0.5MG
DICYCLOMINE HCL-20MG TABLETS
CLOPIDOGREL TABLETS 75 MG TABLETS
ALPRAOLAM -0.25MG TABLETS
ALPRAOLAM -0.5MG TABLETS
ALPRAOLAM -1MG TABLETS
ACYCLOVIR TABLETS-200MG
ACYCLOVIR TABLETS-400MG
CETIRIINE -10MG TABLETS
CIPROFLOXACIN-250MG TABLETS
CHLORPROMAINE TABLETS-100MG
HALOPERIDOL TABLETS-5MG
CARBIDOPA-10MG AND LEVODOPA -100MG
CARBIDOPA-25MG AND LEVODOPA -250MG
Amoxicillin and Clavulanate Potassium for oral Suspension USP
Amoxicillin and Clavulanate Potassium for oral Suspension USP
Amoxicillin and Clavulanate Potassium for oral Suspension USP
Amoxicillin and Clavulanate Potassium for oral Suspension USP (250 mg +
Amoxicillin Capsules BP 250 mg
Amoxicillin Capsules BP 500 mg
Amoxicillin for oral Suspension BP (125 mg/5 ml)
Amoxicillin oral Suspension BP (250 mg/5 ml)
Amoxicillln and potassium clavulanate Tablets BP 1000 mg
Amoxicillln and potassium clavulanate Tablets BP 375 mg
Amoxicillln and potassium clavulanate Tablets BP 625 mg
Ampicillin and Cloxacillin Capsules 500 mg
Ampicillin Capsules BP 250 mg
Ampicillin Capsules BP 500 mg
Ampicillin oral Suspension BP 250 mg/5 ml
Cefalexin Capsules BP 250 mg
Cefalexin Capsules BP 500 mg
Cefalexin oral Suspension BP 125 mg/5 ml
Cefalexin oral Suspension BP 250mg/5 ml
Cefixime Capsules 400 mg
Cefixime for oral Suspension USP 100 mg/5 ml
Cefixime for oral Suspension USP 125 mg/5 m
Cefixime for oral Suspension USP 50 mg/5ml
Cefixime Tablets USP 200 mg
Cefixime Tablets USP 400 mg
Cefpodoxime proxetil Tablets USP 100 mg
Cefpodoxime proxetil Tablets USP 200 mg
Cefuroxime axetil for oral Suspension USP
Cefuroxime axetil for oral Suspension USP 125mg/5 ml
Cefuroxime axetil Tablets USP 125 mg
Cefuroxime axetil Tablets USP 250 mg
Cefuroxime axetil Tablets USP 500 mg
Cloxacillin sodium Capsuless USP 500 mg
FEXOFENADINE HCL-120MG TABLETS
GLICAIDE -80MG TABLETS
GLIMPIRIDE-1MG TABLETS
GLIMPIRIDE-2MG TABLETS
KETOCONAOLE-200MG TABLETS
LEVOCETIRIINE-5MG TABLETS
LEVOFLOAXACIN-250MG
LEVOFLOAXACIN-500MG
ASITHROMYCIN TABLETS-250MG
ASITHROMYCIN TABLETS-500MG
FOLIC ACID TABLETS-5MG
CIPROFLOXACIN-500MG TABLETS
DEXAMETHASONE-0.5MG
DICYCLOMINE HCL-20MG TABLETS
CLOPIDOGREL TABLETS 75 MG TABLETS
ALPRAOLAM -0.25MG TABLETS
ALPRAOLAM -0.5MG TABLETS
ALPRAOLAM -1MG TABLETS
ACYCLOVIR TABLETS-200MG
ACYCLOVIR TABLETS-400MG
CETIRIINE -10MG TABLETS
CIPROFLOXACIN-250MG TABLETS
CHLORPROMAINE TABLETS-100MG
HALOPERIDOL TABLETS-5MG
CARBIDOPA-10MG AND LEVODOPA -100MG
CARBIDOPA-25MG AND LEVODOPA -250MG
Azithromycin for oral Suspension BP 200 mg/ 5 ml
Azithromycin for oral Suspension USP 100 mg/5 ml
Azithromycin tablets USP 250 mg
Azithromycin tablets USP 500 mg
Ciprofloxacin & tinidazole Tablets
Ciprofloxacin Tablets USP 500 mg
Ciprofloxacin Tablets USP 750 mg
Doxycycline Capsules BP 100 mg
Erythromycin ethylsuccinate for oral Suspension USP 125 mg/5 ml
Erythromycin ethylsuccinate for oral Suspension USP 250 mg/5 ml
Erythromycin stearate Tablets BP 250 mg
Levofloxacin Tablets 250 mg
Levofloxacin Tablets USP 500 mg
Moxifloxacin hydrochloride Tablets 400 mg
Ofloxacin Tablets USP 200 mg
Ornidazole and ofloxacin Tablets (500 mg+ 200 mg)
Albendazole tablets 400 mg
Ambroxol hydrochloride, Terbutaline sulphate, Guiphenesin & Menthol Syrup
Artemether and Lumefantrine Suspension
Atorvastatin Tablets 10 mg
Baclofen tablets USP 10 mg
Candesartan cilexetil (16 mg) & hydrochlorothiazide (12.5 mg) Tablets USP
Carbocisteine syrup 100 mg / 5 ml
Carbocisteine syrup 250 mg / 5 ml
Clopidogrel Tablets USP 75 mg
Clotrimazole vaginal Tablets 100 mg
Co-trimoxazole oral Suspension BP
Deflazacort Tablets 6 mg
Desloratadine oral solution 2.5 mg/ 5 ml
Desloratadine Tablets 5 mg
Diclofenac sodium and paracetamol Tablets
Diclofenac sodium Tablets 100 mg
Diclofenac sodium, acetaminophen and chlorzoxazone Tablets
Enteric coated aspirin Tablets BP 150 mg
Etoricoxib Tablets 90 mg
Fluconazole Capsuless 150 mg
Furosemide Tablets BP 40 mg
Ibuprofen oral Suspension BP 100 mg/5 ml
Ibuprofen tablet BP 400 mg
Ibuprofen,paracetamol and caffeine Tablets
Loratadine Tablets USP 10 mg
Metformin hydrochloride extended release Tablets USP 1000 mg
Metformin Tablets BP 500 mg
Metronidazole and norfloxacin Suspension
Metronidazole oral Suspension BP 125 mg /5 ml
Metronidazole Tablets BP 200 mg
Metronidazole Tablets BP 500 mg
Nifedipine sustained release Tablets 20 mg
Omeprazole and domeperidone Capsuless
Omeprazole Capsules 20 mg
Omeprazole Capsules 40 mg
Oral rehydration salts
Oral rehydration salts BP
Oral rehydration salts BP 5.125 gm
Pantoprazole sodium delayed release Tablets USP 40 mg
Paracetamol 162.5 mg and ibuprofen 100 mg Suspension
Paracetamol and orphenadrine citrate Tablets (450 mg+ 35 mg)
Paracetamol Tablets BP
Paracetamol, diclofenac and caffeineTablets
Paracetamol, phenylephrine hydrochloride, chlorphenamine maleate and caffeine Tablets
Piroxicam Capsuless BP 20 mg
Prednisolone Tablets BP 20 mg
Ranitidine Tablets BP 150 mg
Salbutamol oral solution BP 2 mg/5 ml
Secnidazole Tablets ip 1000 mg
Sildenafil citrate Tablets 100 mg
Sildenafil citrate Tablets 50 mg
Tadalafil Tablets 20 mg
Theophylline extended-release Tablets 200 mg
Theophylline Tablets 125 mg (extended release)
Tramadol Capsules BP 100 mg
Tramadol Capsules BP 50 mg
Valganciclovir Tablets USP 450 mg
Amlodipine Besylate Tablets USP 5 mg
Cyproheptadine Hydrochloride, Lysine Hydrochloride, Minerals with Multivitamins syrup
Ferric ammonium citrate with multivitamin syrup
Folic acid Tablets BP 5 mg
Losartan Potassium Tablets USP 50 mg
Spirulina organic Premium Grade (FDA/ECO CERT/ORGANIC/EUGMP Approved )
Rice (non-basmati)
Rice (basmati)
Zoonavac-V
Vacrabies
Havrix 720 Ped
Havrix 1440 Adult
Avaxim 80 Ped
Biovac-A (Ped+Adult)
Twinrix Adult
Shanvac-B 0.5ml
Shanvac-B 1ml
Shanvac-B 10ml
Revac 0.5ml
Revac 1ml
Revac 10ml
Engerix B
Bevac 0.5ml
Bevac 1ml
Bevac 10ml
Genevac 0.5ml
Genevac 10ml
Prevenar-13 Valent (Conjugate)
Synflorix-10 Valent
Pneumovax-23 Valent (Polysachride)
Vaxigrip Junior 0.25ml
Vaxigrip Adult 0.5ml
Influvac 0.25ml
Influvac 0.5ml
Zuviflu 0.25ml
Zuviflu 0.5ml
Flexivac 0.5ml
M-Vac (Only Measles)
R-Vac (Only Rubella)
Typhim-VI (PFS)
Typbar Single Dose
Typbar Five Dose
Typbar Ten Dose
Bio Typh Single Dose
Bio Typh Five Dose
Bio Typh Ten Dose
Enteroshield-Typhoid (Conjugated)
Typbar (Conjugated)
Typhim-VI (PFS)
Typbar Single Dose
Typbar Five Dose
Polprotec-PFS
Polprotec-0.5ml Vial
Poliovac PFS
Typhim-VI (PFS)
Typbar Single Dose
Typbar Five Dose
Oral Polio
Bio Polio
Typhim-VI (PFS)
Typbar Single Dose
Typbar Five Dose
T.T. Ampoule
Dano T.T.
Quadrovax
Easyfive T.T.
Pentavac ReadyUse mono
Pentavac PFS
Comvac PFS
Comvac 0.5ml
Snake Venom AntiSerum I.P. Lyo
Snake Venom AntiSerum I.P. Liquid
Snake Venom AntiSerum Pan Africa
Snake Venom AntiSerum Africa Ten
Snake Venom AntiSerum Central Africa
Snake Venom AntiSerum North Africa
Tetanus Antitoxin
Scorpion Venom Antiserum
Diptheria Antitoxin
Human Rabies Immunoglobulin 150mcg
Human Rabies Immunoglobulin 300mcg
Equine Rabies Immunoglobulin -
Human Anti-Tetanus Immunoglobulin 250 mcg
Human Anti-Tetanus Immunoglobulin 500 mcg
Human Anti-D Immunoglobulin 300 mcg
Human Hepatitis-B Immunoglobulin 100 IU
Human Hepatitis-B Immunoglobulin 180 IU
Human Normal Immunoglobulin 10gram
Human Normal Immunoglobulin 10gram
Rhoclone 300
Rholone 150
Iohexol 300 mg/50 ml
Iohexol 300 mg/100 ml
Iohexol 350 mg/50 ml
Iohexol 350 mg/100 ml
Iopamidol 300 mg/50 ml
Iopamidol 300 mg/100 ml
Iopamidol 370 mg/50 ml
Iopamidol 370 mg/100 ml
Diatrizoate sodium oral solution 30 ml
Diatrizoate sodium oral solution 100 ml
Gadopenetate dimeglumine inj 10 ml
Gadopenetate dimeglumine inj 20 ml
Gastroscan -M 30 ml
Gastroscan -M 100 ml
Uroscan 76% 20 ml
Uroscan 76% 50 ml
Uroscan 76% 100 ml
Iodixanol 120 inj 50 ml
Iodixanol 120 inj 100 ml
Alburel 20%
Albutein 20%
Hemalb 20%
Seroalbumin 20%
Kedrion Albumin 20%
Flexbumin 20%
Hucog 5000 IU
Hucog 10000 IU
Hucog 2000 IU
Sifasi 5000 IU
Sifasi 10 k IU
Sifasi 2k IU
Emma HP 5K IU
Coriosurge XP 5 K IU
ZyHCG HP 10 K IU
ZyHCG HP 5 K IU
ZyHCG HP 2k IU
Materna HP 10 K IU
Materna HP 5 K IU
Materna HP 2 K IU
Menogon 75 mg
Humog 150
Persinal HP 75
Persinal HP 150
Menotas 75
Menotas 150
ZyHMG HP 75 IU
ZyHMG HP 150 IU
Materna HP 150
Zyrop 10 K
Decapeptyl depot
Decapeptyl depot 0.1 mg
Luprodex depot
Lugonist depot
Endorelin
Materna depot 3.75
Botox 50 IU
Botox 100 IU
Silverstream 100ml
Silverstream 250ml